شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2020-04-06T21:24:46+01:00 mihanblog.com اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ❤️ 2020-04-06T14:03:55+01:00 2020-04-06T14:03:55+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/309 کربلایی اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل مندل من داند و من دانم و دل داند و منخاک من گل شود و گل شکفد از گل منتا ابد مهر تو بیرون نرود از دل منحضرت مولانا شهید هادی باغبانی / رضوانه باغبانی / دختر شهید / خانواده شهدا

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
حضرت مولانا
]]>
تقویم سال ۱۳۹۹ 2020-04-05T16:41:55+01:00 2020-04-05T16:41:55+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/308 خادم المدافعین برای دانلود فایل با کیفیت از آدرس زیر اقدام نمایید:http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.html

برای دانلود فایل با کیفیت از آدرس زیر اقدام نمایید:

http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.html
]]>
ای جان من 2020-02-28T03:30:10+01:00 2020-02-28T03:30:10+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/307 خادم المدافعین چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیستاندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان منمولانا


چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیست
اندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان من

مولانا
]]>
بمناسبت ۲۲ بهمن 2020-02-10T13:24:48+01:00 2020-02-10T13:24:48+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/306 خادم المدافعین

]]>
راه عشق 2020-01-30T20:08:13+01:00 2020-01-30T20:08:13+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/305 خادم المدافعین راهیست راه عشق که هیچش کناره نیستآنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیستهر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوددر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...فرصت شمر طریقه رندی که این نشانچون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست...حضرت حافظ

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست...

حضرت حافظ
]]>
فاطمیه 2020-01-20T20:54:35+01:00 2020-01-20T20:54:35+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/304 خادم المدافعین وفات شهادت‌گونه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها تسلیت باد

وفات شهادت‌گونه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها تسلیت باد
]]>
به یادت هستیم 2020-01-01T16:54:41+01:00 2020-01-01T16:54:41+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/303 خادم المدافعین تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانیبه افسون کدامین شعر در دام من افتادیگر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفتبه شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادیشاعر: شهریار

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی
به افسون کدامین شعر در دام من افتادی

گر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت
به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی

شاعر: شهریار
]]>
به یادت هستیم 2019-12-31T03:05:09+01:00 2019-12-31T03:05:09+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/302 خادم المدافعین به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیستمگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشقشاعر: صائب تبریزی

به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیست
مگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشق

شاعر: صائب تبریزی


]]>
به یادت هستیم 2019-12-29T08:06:36+01:00 2019-12-29T08:06:36+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/301 خادم المدافعین یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟این نه موجی است که از خاطر ساحل برودشاعر: صائب تبریزی

یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟
این نه موجی است که از خاطر ساحل برود

شاعر: صائب تبریزی
]]>
میلاد مسعود شهید هادی باغبانی مبارک 2019-12-06T13:13:58+01:00 2019-12-06T13:13:58+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/300 خادم المدافعین ]]>