شهید هادی باغبانی #هادی_باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR tag:http://hadibaghbani.ir 2020-07-04T04:57:22+01:00 mihanblog.com دنیای رضوانه جان ما چه رنگیه ؟ 2020-07-02T17:49:19+01:00 2020-07-02T17:49:19+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/314 کربلایی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} + دنیای رضوانه جان ما چه رنگیه ؟- امم... تسلای دل خانواده ی شهدا صلواتی هدیه بفرماییدلینک دانلود 

+ دنیای رضوانه جان ما چه رنگیه ؟
- امم... 

تسلای دل خانواده ی شهدا صلواتی هدیه بفرمایید

لینک دانلود 
]]>
لبخند 2020-07-02T11:40:04+01:00 2020-07-02T11:40:04+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/313 خادم المدافعین طرح لبخند تو پایان پریشانی‌ها...

طرح لبخند تو پایان پریشانی‌ها...
]]>
ای با مَن و پِنهان چو دِل، از دل سلامت می کنم ... 2020-06-24T19:23:26+01:00 2020-06-24T19:23:26+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/312 کربلایی ای با مَن و پِنهان چو دِل، از دل سلامَ ت می کنم ...

ای با مَن و پِنهان چو دِل، از دل سلامَ ت می کنم ...
]]>
ارزش تفکر 2020-05-18T06:49:07+01:00 2020-05-18T06:49:07+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/311 خادم المدافعین امام صادق(ع):اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ؛برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.الکافی،ج2،ص55شهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی شهید هادی باغبانیامام صادق(ع):
اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ؛

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

الکافی،ج2،ص55

شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>
کمال همنشین در من اثر کرد/ وگرنه من همان خاکم که هستم 2020-04-16T08:53:00+01:00 2020-04-16T08:53:00+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/310 کربلایی گِلـی خـوشـبوی در حمام، روزیرسید از دست محبوبی به دستمبدو گفتم که مشکی یا عبیری؟که از بوی دلاویز تو مستمبگفتا من گِلی ناچیز بودمولیکن مدّتی با گُل نشستمکمال همنشین در من اثر کردوگرنه من همان خاکم که هستمسعدی جانشهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی شهید هادی باغبانی - مدافعان حرم - شهید مستند ساز

گِلـی خـوشـبوی در حمام، روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشکی یا عبیری؟
که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گِلی ناچیز بودم
ولیکن مدّتی با گُل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد
وگرنه من همان خاکم که هستم
سعدی جان

شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ❤️ 2020-04-06T14:03:55+01:00 2020-04-06T14:03:55+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/309 کربلایی اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل مندل من داند و من دانم و دل داند و منخاک من گل شود و گل شکفد از گل منتا ابد مهر تو بیرون نرود از دل منحضرت مولاناشهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی شهید هادی باغبانی / رضوانه باغبانی / دختر شهید / خانواده شهدا

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
حضرت مولانا

شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>
تقویم سال ۱۳۹۹ 2020-04-05T16:41:55+01:00 2020-04-05T16:41:55+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/308 خادم المدافعین برای دانلود فایل با کیفیت از آدرس زیر اقدام نمایید:http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.htmlشهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی

برای دانلود فایل با کیفیت از آدرس زیر اقدام نمایید:

http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.html


شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>
ای جان من 2020-02-28T03:30:10+01:00 2020-02-28T03:30:10+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/307 خادم المدافعین چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیستاندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان منحضرت مولاناشهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی


چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیست
اندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان من

حضرت مولانا

شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>
بمناسبت ۲۲ بهمن 2020-02-10T13:24:48+01:00 2020-02-10T13:24:48+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/306 خادم المدافعین شهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی


شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی

]]>
راه عشق 2020-01-30T20:08:13+01:00 2020-01-30T20:08:13+01:00 tag:http://hadibaghbani.ir/post/305 خادم المدافعین راهیست راه عشق که هیچش کناره نیستآنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیستهر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوددر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...فرصت شمر طریقه رندی که این نشانچون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست...حضرت حافظشهید هادی باغبانیهادی باغبانی#هادی_باغبانی#شهید_هادی_باغبانی

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست...

حضرت حافظ

شهید هادی باغبانی
هادی باغبانی
#هادی_باغبانی
#شهید_هادی_باغبانی
]]>