شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2019-10-14T11:19:33+01:00 text/html 2019-09-27T05:02:51+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین تصاویری از اولین یادواره‌ی شهدای رسانه http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8373581926/2019_09_27_08_28_31.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581934/2019_09_27_08_28_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581942/2019_09_27_08_29_17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8373581950/2019_09_27_08_29_57.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581976/2019_09_27_08_30_17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581984/2019_09_27_08_31_01.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-24T14:39:49+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین دیدار سرهنگ موسوی نژاد فرمانده سپاه بابلسر با خانواده‌ی شهید هادی باغبانی بروایت تصویر http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/292 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350542/2019_09_24_18_13_30.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8373350568/2019_09_24_18_11_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373350592/2019_09_24_18_13_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350600/2019_09_24_18_12_27.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350618/2019_09_24_18_12_53.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-24T03:25:39+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین اولین یادواره شهدای رسانه با محوریت شهید هادی باغبانی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/291 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/j7StV]</div> text/html 2019-09-20T19:48:05+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین اثر هنری شهید هادی باغبانی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/290 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8372953376/2019_09_21_00_16_59.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نقاشی شهید هادی باغبانی و رضوانه‌خانوم. اثری از آقای مرتضی شهریاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8372953776/2019_09_21_00_22_33.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تقدیم تابلو از طرف نقاش به رضوانه‌خانوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8372953918/49446_465.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تصویر اصلی</font></div> text/html 2019-09-20T16:03:19+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین اولین یادواره شهدای رسانه کشور با محوریت شهید هادی باغبانی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/289 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8372935084/IMG_20190920_203220_433.jpg" alt=""></div> text/html 2019-08-25T13:37:38+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8370515842/2019_08_25_18_06_17.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">مگو برای گرفتن، بهانه دیگر نیست</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">دلت برای </span><span style="text-align: justify;"><font color="#cc0000">شهیدان</font></span><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"> مگر نمیگیرد؟</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">هزار بادیه را عشق، شعله زد، اما</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">در این دل، این دلِ وامانده در نمیگیرد</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">دلم برای گرفتن، بهانه ها دارد</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">حدیثِ دردِ من این مختصر نمیگیرد</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(58, 62, 61); text-align: justify;">شاعر: عبدالجبار کاکایی</span></font></div> text/html 2019-08-19T16:13:22+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین هدیه نصرتی‌وی بمناسبت ششمین سالگرد شهادت http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/287 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">متنِ ویدئویی که مشاهده می‌کنید از دستنوشته های شهید هادی باغبانی می‌باشد:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/8DSaq]</div> text/html 2019-08-19T06:40:49+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین ششمین سالگرد شهادت http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8369999918/IMG_20190819_084817_758.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با تشکر از دوست عزیز علی اسلامی جهت طراحی این پوستر و پوستر پست قبلی.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;درست شش سال پیش بود که به سردار شهید حاج #اسماعیل_حیدری خبر دادند که یه تحرکاتی از طرف دشمن انجام شده و چند نفری دیده شدن، شما با نیروهات برو آمار بگیر ببین چه خبره. سردار هم چنتا از نیروهاش رو جمع میکنه اعم از بچه های سوری و حاج مسلم (شهید #مهدی_نعمائی) و یحیی. و به شهید #هادی_باغبانی که نیروی فرهنگی #سپاه بود و برای ساخت مستند رفته بود #سوریه گفت تو هم دوربینت رو بردار و بیا #فیلم بگیر.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;خلاصه با همین چند نفر میرن به جایی که گزارش شده بود اما یک اتفاقی میافته! برخلاف انتظار، این آتیشه که از زمین و آسمون شروع به باریدن میکنه. نگو گزارش، یک تله بود و حاجی و نیروهاش کمین میخورن. دشمن از #کاتیوشا گرفته تا #تانک داره و اجازه داده که بچه های ما در یک فضای باز بدون پناهگاه، خوب پیشروی کنن و از بالای کوهی که احاطه‌ی کامل به منطقه داره شروع به تیربارون کنن...</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;سردار اسماعیل حیدری و برادر شهیدمون هادی باغبانی در این معرکه بشهادت میرسن و حاج مسلم و یحیی ازین معرکه جان سالم به در میبرن. حاج مسلم چند سال بعد در سوریه به #شهادت میرسه و یحیی میمونه و یحیی!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;در مراسم خاکسپاریِ هادی‌جان سخت گیری های اطلاعات سپاه رو میبینیم. حتی زمانیکه پدرخانم #شهید پیشنهاد میدن که شهید رو به محل زندگی همسرشون که نزدیک هم بود ببرن و طواف بدن و برگردونن سرشون داد میکشن و با بی احترامی اجازه نمیدن مراسم ادامه پیدا کنه تا شهید هرچه سریعتر خاک بشه و مشخص نشه چه #داستانی کجا اتفاق افتاده غافل ازینکه خواست خداوند چیز دیگه‌ای بود. #دوربین هادی دست #دشمن میافته و فیلم هایی که در سوریه گرفته رو منتشر میکنن و این سند واضحی بود بر حضور نیروهای #سپاه_قدس ایران در سوریه که تا اون زمان یعنی مرداد سال نود و دو مخفی میشده.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;فکر میکنم الان همه متوجه شده باشند که هادی ناخواسته چه لطف بزرگی به سپاه کرد و چه جایگاه عظیمی برای سردار سلیمانی و سپاه قدس در دل #مردم ایجاد شد و دنیا پی به قدرت عظیم #ایران در جریان های جهانی مثل #جنگ در سوریه برد و...&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;رسانه‌ای شدن این موضوع مدیون هادیست.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;اگر هادی نبود کی میدونست #رسول_خلیلی #مصطفی_صدرزاده #محمودرضا_بیضایی #محمدرضا_دهقان #رسول_ترک و... و حتی حاج #قاسم_سلیمانی کی هست؟!</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.</font></div></div> text/html 2019-08-19T04:19:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین امروز ۲۸ مرداد... http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8369988418/IMG_20190819_084816_147.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div>شش سال گذشت !</div><div>دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۲&nbsp;</div><div>شاید آنزمان بفکرمان هم خطور نمیکرد که شهادت هادی نقطه عطف تاریخ انقلاب باشد وقتی در راشهایی که از هادی بجا مانده بررسی میکنیم و به حالات رزمندگان و سردار شهید اسماعیل حیدری توجه میکنیم در می یابیم که آنها نه به پای خود بلکه با اراده خداوند رحمان اسماعیل وار به قتلگاه برده میشوند تا درخت انقلاب جهانی مهدی عج را آبیاری کنند .</div><div>آنچه از فیلمها و راشهای شهید هادی دیده میشود هادی نه مردد به رفتن بود بلکه منتظر دستوری بود تا با جان و دل دوربین خود را برداشته و به ثبت لحظه ها بپردازد ماموریت شناسایی منطقه&nbsp; و قولی که اشرار در نزدیکی پراکنده اند&nbsp; شاید در هیچ عملیات شناسایی و برسی منطقه نیازی به دوربین فیلمبرداری نباشد اما خداوند مقدر کرده بود و بر ذهنها انداخته بود ...</div><div>دستور از فرمانده صادر میشود و هادی دوربین خود را برمیدارد و با همراهان بسمت شیاطین زمان حرکت میکنند&nbsp;</div><div>تجهیزات بسیار سبک در دست مدافعین است کسی فکرش را نمیکرد این یک تله باشد و اطلاعات نادرست ؛ سردار و همراهان را به یک منطقه نعلی شکل با تمام تجهیزات سنگین به محاصره بیندازد هادی فقط فیلم میگرد جایی میرسد که میبیند سردار رشید اسلام حاج اسماعیل حیدری به زمین می افتد صدایی میشنود که به عقب برگردیم اما او دوربین را در جیب گذاشته اسلحه به دست میگیرد تا جام شهادت را از دستان اباعبداله بنوشد.</div><div>دوربین هادی در دست شیاطین می افتد و به گمان خود بهترین مدارک برای نشان دادن حضور نظامی ایران در دست دارند</div><div>فیلمهای هادی بسرعت در رسانه های بیگانه شروع به پخش و تکثیر میشود ودر بوق میکنند ایران در سوریه حضور نظامی دارد&nbsp;</div><div>در ایران نیز بزرگان و فرماندهان نظامی در سکوتی عمیق که حال چه خواهد شد</div><div>&nbsp;چند سال حضور پنهانی !</div><div>چه شهدای مدافعین حرم که شبانه و غریبانه بدون اطلاع مردم به خاک سپرده شدند چه مادران و پدرانی که از اندوه از دست دادن فرزند خود را فرو خوردند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیرُ الماكِرینَ</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اما همه به امر خدا بود تا پرده ها بیفتد و صدای مظلومان جهان از بوقهای تا دندان مجهز به گوش جهانیان برسد</div><div>وصدای نصر و یاری فرزندان ایران به ائمه اطهار جهانی شود!</div><div>و ترس و رعب ایران و ایرانی شیعه هزاران بار بیشتر لرزه بر اندام دشمنان بیفکند&nbsp;</div><div>وهادی برسد به ارزوی خود که همانا نشان دادن زیباییهای اسلام به جهانیان و شهادت در راه حق بوده است.</div></div> text/html 2019-08-15T20:45:06+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین ششمین سالگرد شهادت شهید هادی باغبانی(مراسم تهران ) http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8369727992/IMG_20190815_234026_581.jpg" alt=""></div>