شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2020-01-18T14:24:10+01:00 text/html 2020-01-01T16:54:41+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/303 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8383560076/IMG_20200101_132331_829.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به افسون کدامین شعر در دام من افتادی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاعر: شهریار</font></div></div> text/html 2019-12-31T03:05:09+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8383370068/2019_12_31_06_34_17.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشق</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاعر: صائب تبریزی</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 350px; float: none; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.4em; line-height: 30px;"><br></p></div></div> text/html 2019-12-29T08:06:36+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8383180368/2019_12_29_11_40_28.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div>یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟</div><div>این نه موجی است که از خاطر ساحل برود</div><div><br></div><div>شاعر: صائب تبریزی</div></div> text/html 2019-12-06T13:13:58+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین میلاد مسعود شهید هادی باغبانی مبارک http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380894142/IMG_20191206_224255_763.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-06T06:15:25+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین تولدت مبارک هادی جان http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380803176/IMG_20191205_234516_249.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-05T20:30:20+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین تولد شهید هادی باغبانی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/298 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380802242/2019_12_05_23_34_23.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8380802334/IMG_20191203_225120_334.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پی‌نوشت: امروز یعنی پانزده آذرماه سالروز حقیقی تولد شهید هادی باغبانی‌ست که بعلت مسائل تحصیلی در شناسنامه و بطبع بر سنگ مزار تاریخ ۱۵ شهریور ثبت شده است.</font></div> text/html 2019-12-03T19:16:59+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین ۲ روز مانده تا... http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/297 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380567576/IMG_20191203_224350_747.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T16:26:56+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین پوستر جدید http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8379971718/2019_11_28_19_48_15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3">مادر سلام، ساعت خوب نماز شب</font></div><div><font size="3">با عشق می نویسم و خون، در شب حَلَب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جز نام خوب حضرت زینب نبوده است</font></div><div><font size="3">ذکری صبور، در شب این فتح، روی لب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زینب برای اهل حرم مثل مادر است</font></div><div><font size="3">هرچند بوده روز خدا، خواهر عرب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زینب گرفته بود سرم را به دامنش</font></div><div><font size="3">یک شب که بی قرار شدم در هجوم تب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مادر، مدافعان حرم گریه می کنند</font></div><div><font size="3">در سجده های واجب و در ذکر مستحب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاعر: "هادی" خورشاهیان</font></div></div> text/html 2019-11-24T13:15:52+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8379516250/2019_11_24_16_43_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر چه خَلق، مرا از تو بر حذر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از اشتیاقِ من و چشم تو خبر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">درِ قفس بگشایید تا نشان بدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پرندگانِ قفس نیز بال و پر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گمان مکن دلِ آتشفشانم از سنگ است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که قله‌های جهان قلبِ شعله‌ور دارند...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر: مهدی مظاهری</font></div> text/html 2019-10-18T11:59:17+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین اربعین ۱۳۹۸ http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540676/Screenshot_2019_10_18_15_19_57_1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540668/20191013_073130_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540684/Screenshot_2019_10_18_15_20_02_1.png" alt=""></div>