شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2020-04-06T21:24:44+01:00 text/html 2020-04-06T14:03:55+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com کربلایی اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ❤️ http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/309 <div style="text-align: center;"><img width="620" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8393276068/Untitled_1.jpg" alt="شهید هادی باغبانی / رضوانه باغبانی / دختر شهید / خانواده شهدا "></div><span style="color: rgb(73, 80, 87); font-size: 16px; text-align: justify;"><div style="text-align: center; font-family: iransans;"><span style="color: rgb(73, 80, 87); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: center;">اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من</div></font></span><font face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(73, 80, 87); font-size: 16px; text-align: justify;">دل من داند و من دانم و دل داند و من</span></div><span style="color: rgb(73, 80, 87); font-size: 16px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">خاک من گل شود و گل شکفد از گل من</div></span><span style="color: rgb(73, 80, 87); font-size: 16px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من</div></span></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(73, 80, 87); text-align: justify;">حضرت مولانا</span></font></div> text/html 2020-04-05T16:41:55+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین تقویم سال ۱۳۹۹ http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8393196768/IMG_20200405_210850_629.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای دانلود فایل با کیفیت از آدرس زیر اقدام نمایید:</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.html" target="" title=""><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">http://uploadboy.me/evst04rfggvn/Untitled-2.jpg.html</font></div></a></div> text/html 2020-02-28T03:30:10+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین ای جان من http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/307 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8389526492/2020_02_28_06_59_14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مولانا</font></div></div> text/html 2020-02-10T13:24:48+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین بمناسبت ۲۲ بهمن http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/306 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387768792/2020_02_10_16_53_09.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-01-30T20:08:13+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین راه عشق http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/305 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386626642/2020_01_30_23_40_59.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرصت شمر طریقه رندی که این نشان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حضرت حافظ</font></div></div> text/html 2020-01-20T20:54:35+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین فاطمیه http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385535876/2020_01_21_00_23_44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وفات <font color="#ff0000">شهادت‌گونه‌ی</font> حضرت <font color="#33cc00">فاطمه‌ی زهرا</font> سلام الله علیها تسلیت باد</font></div> text/html 2020-01-01T16:54:41+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/303 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8385624784/IMG_20200121_202358_881.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به افسون کدامین شعر در دام من افتادی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاعر: شهریار</font></div></div> text/html 2019-12-31T03:05:09+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8383370068/2019_12_31_06_34_17.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشق</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاعر: صائب تبریزی</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 350px; float: none; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.4em; line-height: 30px;"><br></p></div></div> text/html 2019-12-29T08:06:36+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین به یادت هستیم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8383180368/2019_12_29_11_40_28.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div>یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟</div><div>این نه موجی است که از خاطر ساحل برود</div><div><br></div><div>شاعر: صائب تبریزی</div></div> text/html 2019-12-06T13:13:58+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین میلاد مسعود شهید هادی باغبانی مبارک http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380894142/IMG_20191206_224255_763.jpg" alt=""></div>