شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://hadibaghbani.ir 2019-12-11T16:22:22+01:00 text/html 2019-12-06T13:13:58+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین میلاد مسعود شهید هادی باغبانی مبارک http://hadibaghbani.ir/post/300 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380894142/IMG_20191206_224255_763.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-06T06:15:25+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین تولدت مبارک هادی جان http://hadibaghbani.ir/post/299 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380803176/IMG_20191205_234516_249.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-05T20:30:20+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین تولد شهید هادی باغبانی http://hadibaghbani.ir/post/298 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380802242/2019_12_05_23_34_23.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8380802334/IMG_20191203_225120_334.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پی‌نوشت: امروز یعنی پانزده آذرماه سالروز حقیقی تولد شهید هادی باغبانی‌ست که بعلت مسائل تحصیلی در شناسنامه و بطبع بر سنگ مزار تاریخ ۱۵ شهریور ثبت شده است.</font></div> text/html 2019-12-03T19:16:59+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین ۲ روز مانده تا... http://hadibaghbani.ir/post/297 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380567576/IMG_20191203_224350_747.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-28T16:26:56+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین پوستر جدید http://hadibaghbani.ir/post/296 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8379971718/2019_11_28_19_48_15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3">مادر سلام، ساعت خوب نماز شب</font></div><div><font size="3">با عشق می نویسم و خون، در شب حَلَب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جز نام خوب حضرت زینب نبوده است</font></div><div><font size="3">ذکری صبور، در شب این فتح، روی لب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زینب برای اهل حرم مثل مادر است</font></div><div><font size="3">هرچند بوده روز خدا، خواهر عرب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زینب گرفته بود سرم را به دامنش</font></div><div><font size="3">یک شب که بی قرار شدم در هجوم تب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مادر، مدافعان حرم گریه می کنند</font></div><div><font size="3">در سجده های واجب و در ذکر مستحب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاعر: "هادی" خورشاهیان</font></div></div> text/html 2019-11-24T13:15:52+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین به یادت هستیم http://hadibaghbani.ir/post/295 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8379516250/2019_11_24_16_43_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر چه خَلق، مرا از تو بر حذر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از اشتیاقِ من و چشم تو خبر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">درِ قفس بگشایید تا نشان بدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پرندگانِ قفس نیز بال و پر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گمان مکن دلِ آتشفشانم از سنگ است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که قله‌های جهان قلبِ شعله‌ور دارند...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر: مهدی مظاهری</font></div> text/html 2019-10-18T11:59:17+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین اربعین ۱۳۹۸ http://hadibaghbani.ir/post/294 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540676/Screenshot_2019_10_18_15_19_57_1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540668/20191013_073130_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375540684/Screenshot_2019_10_18_15_20_02_1.png" alt=""></div> text/html 2019-09-27T05:02:51+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین تصاویری از اولین یادواره‌ی شهدای رسانه http://hadibaghbani.ir/post/293 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8373581926/2019_09_27_08_28_31.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581934/2019_09_27_08_28_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581942/2019_09_27_08_29_17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8373581950/2019_09_27_08_29_57.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581976/2019_09_27_08_30_17.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373581984/2019_09_27_08_31_01.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-24T14:39:49+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین دیدار سرهنگ موسوی نژاد فرمانده سپاه بابلسر با خانواده‌ی شهید هادی باغبانی بروایت تصویر http://hadibaghbani.ir/post/292 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350542/2019_09_24_18_13_30.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8373350568/2019_09_24_18_11_50.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8373350592/2019_09_24_18_13_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350600/2019_09_24_18_12_27.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8373350618/2019_09_24_18_12_53.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-24T03:25:39+01:00 hadibaghbani.ir خادم المدافعین اولین یادواره شهدای رسانه با محوریت شهید هادی باغبانی http://hadibaghbani.ir/post/291 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/j7StV]</div>