شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://www.hadibaghbani.ir 2018-12-18T03:10:39+01:00 text/html 2018-12-13T04:30:00+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین جهاد ادامه دارد http://www.hadibaghbani.ir/post/272 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344499442/IMG_20181202_135316_465.jpg" alt=""></div> text/html 2018-12-06T04:30:00+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین نایب الزیاره شهید http://www.hadibaghbani.ir/post/271 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8344499584/IMG_20181202_135439_466.jpg" alt=""></div> text/html 2018-12-02T10:32:25+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین مادر http://www.hadibaghbani.ir/post/270 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344499468/IMG_20181202_135359_803.jpg" alt=""></div> text/html 2018-11-23T11:02:32+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین هادی http://www.hadibaghbani.ir/post/269 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8343617692/2018_11_23_14_17_12.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم</font></div><div><font size="3">آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با آسمان مفاخره کردیم تاسحر</font></div><div><font size="3">او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">او با شهاب بر شب تب کرده خط کشید</font></div><div><font size="3">من برق چشم ملتهب‌ات را رقم زدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا کور سوی اخترکان بشکند همه</font></div><div><font size="3">از نام تو به بام افق‌ها، علم زدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با وامی از نگاه تو خورشیدهای شب</font></div><div><font size="3">نظم قدیم شام و سحر را به هم زدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هر نامه را به نام و به عنوان هرکه بود</font></div><div><font size="3">تنها به شوق از تو نوشتن قلم زدم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حسین منزوی</font></div></div> text/html 2018-11-07T19:59:37+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین نایب الزیاره شهید باغبانی ۳ (اربعین ۹۷) http://www.hadibaghbani.ir/post/266 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8342100368/2018_11_07_23_28_21.png " alt=""></div> text/html 2018-11-06T02:21:11+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین خاطره‌ای از شهید هادی باغبانی http://www.hadibaghbani.ir/post/265 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8341938400/2018_11_06_05_49_35.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">منبع: کتاب مدافعان حرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">انتشارات: شهید ابراهیم هادی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">صفحه ۲۳۰</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-11-04T12:03:57+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین نایب الزیاره شهید باغبانی ۲ (اربعین ۹۷) http://www.hadibaghbani.ir/post/264 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341774568/2018_11_04_15_32_28.png" alt=""></div> text/html 2018-11-01T20:05:58+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین نائب الزیاره شهید باغبانی ۱ (اربعین ۹۷) http://www.hadibaghbani.ir/post/263 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341534518/2018_11_01_23_33_50.png" alt=""></div> text/html 2018-10-07T02:27:08+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین نایب الزیاره شهید هادی باغبانی، اربعین ۹۶ http://www.hadibaghbani.ir/post/262 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/tMfFP]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">امسال <font color="#33cc00"><b><i>شما</i></b></font> نایب الزیاره باشید</font></div> text/html 2018-10-04T10:18:14+01:00 www.hadibaghbani.ir خادم المدافعین تحریم! http://www.hadibaghbani.ir/post/261 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338994176/2018_10_04_14_11_08.png " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">و&nbsp; همانقدر که تسلیم شدن بی معنی ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نزد ما واژه‌ی <b>تحریم شدن</b> بی معنی ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دست برسینه نهادن جلوی قدرت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کرنش و سرخوش تعظیم شدن بی معنی ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سر نبردیم چنان کبکِ تَغَفُّل در برف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چونکه غفلت زده از بیم شدن بی معنی ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3">خودِ تاریخ گواه است به پیروزی دین</font></div><div><font size="3">پس بخوان، منکر تقویم شدن بی معنی ست!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ما همان شِعبِ اَبی طالِبِ امروزینیم</font></div><div><font size="3">نزد این طایفه <b>تحریم شدن</b> بی معنی ست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاعر: مسعود یوسف پور</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>