شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2019-06-18T09:46:56+01:00 text/html 2019-02-23T00:42:58+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین آرین غلامی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8353104334/2019_02_23_07_40_18.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;آرین غلامی قهرمان شطرنج کشور که حاضر به مسابقه با نماینده‌ی رژیم صهیونیستی نشد و اخیرا توسط سردار حاج قاسم سلیمانی مورد تمجید قرار گرفت، در کنار تصویر شهید هادی باغبانی</font>.</div> text/html 2019-02-03T00:06:37+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین یادواره شهدا http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8351020168/IMG_20190203_070532_008.jpg " alt=""></div> text/html 2019-01-24T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین هدف! http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/280 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8346655592/2018_12_24_00_06_59.jpg " alt=""></div> text/html 2019-01-17T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین شهادت http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/278 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344503176/2018_12_02_14_41_52.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر است ، سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در&nbsp; باغ نهاده باشند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شهید مرتضی آوینی</font></div> text/html 2019-01-10T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین شرط عشق http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344502876/2018_12_02_14_36_56.png" alt=""></div> text/html 2019-01-03T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین شهدای مدافع حرم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344501900/2018_12_02_14_27_06.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ای شقایق های آتش گرفته ، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود&nbsp; دارد ،آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شهید مرتضی آوینی</font>&nbsp;</div> text/html 2019-01-02T02:18:18+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین سلام مدافع حرم http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8347645226/2019_01_02_09_17_28.png " alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پیکر مطهر <font color="#ff0000">شهید مدافع حرم</font> <font color="#33cc00">علیرضا بُرِیری</font> از خان‌طومانِ سوریه به وطن بازگشت. شهیدی از بابلسر...</font></div> text/html 2018-12-27T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین هنرمند شهید http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8344501292/2018_12_02_14_16_50.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هنرمند رویی به عالم غیب دارد و رویی به عالم شهادت. با آن روی خورشیدی منیر است و با این روی قمری مستنیر در شب ظلمانی کرۀ ارض ، اما کدام هنرمند؟ هل یستوی الأعمی و البصیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شهید مرتضی آوینی&nbsp;</font></div> text/html 2018-12-21T02:53:37+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین یلدای شهدایی http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8346376700/IMG_20181219_101512_126.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3">هر شبی در غم هجرت شب یلداست مرا</font></div><div><font size="3">که به سالی به جهان یک شب یلدایی هست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">امیرخسرو دهلوی</font></div></div> text/html 2018-12-20T01:00:00+01:00 esmaeilbaghbani.mihanblog.com خادم المدافعین رضای خدا http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8344500192/2018_12_02_14_11_24.jpg" alt=""></div>